OM K-RACEWAY

Välkommen till K-Raceway!

Vår anläggning är ca 1700kvm stor och inrymmer en 1200kvm stor 1:10 OR EL bana med konstgräs som underlag
Inomhus finns vår fina Mini-Z bana som är ca 9x4meter och underlag är RCP
I klubblokalen finns även café, toaletter (handikapp), mekutrymme för ca 20 förare.

Under 2016 kommer vi även att utöka med mekutrymme under tak utomhus för ca 30 förare .

(bildblock)