Medlemsinformation

Avgifter
  • Årsavgift  200kr
  • Årsavgift familj 300kr (gäller medlemmar boende på samma adress)
  • Stödmedlem 50kr (berättigar inte till körning på banan)
  • Ditt medlemskort skall kunna uppvisas på anmodan.
  • Medlemskort delas ut på banan. (Kiosken)
Miljö & Köravgift

Gäller för de medlemmar som vill köra på K-Raceway.

  • Köravgift 1200:-/år

Avgifterna är per säsong och ska vara betalda innan körning på banan.

Avgifter för icke medlemmar

Endagsavgifter utan medlemskap för körning på K-Raceway.

  • Trackfee Mini-Z 50kr/gång
  • Trackfee 1:10 OR 80kr/gång

    OBS…Avgiften skall vara betald innan körning.