Historia

Vår förening Karlskrona Miniracingklubb bildades 2002 med syfte samla miniracingen i Karlskrona. Vi har idag förare främst verksamma inom Mini-Z, 1:8 OR, 1:10 OR och LargeScale.
Under 2014-2015 har vi uppfört en ny anläggning för radiostyrd bilsport med en yta på ca 1600 kvm. På denna yta rymmer vi en bana för 1:10 OR och en klubblokal som är 9X18 meter  där det finns toaletter café och en miniz bana med mekplatser för 20 st förare

Karlskrona MRK är en liten förening med stora ambitioner där vårt mål är att utveckla sporten och medlemmarna i en positiv anda. Vi vill på alla nivåer bedriva vår sport så att den utvecklar människor positivt och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrup­peringar. Vår förening är öppen för alla och de som deltar ska känna en kamratlig och trygg social gemenskap.

Våra nybörjare är viktiga för oss, därför hjälps vi alla åt att se till att de känner sig välkomna och hjälper dem med att komma igång och att känna sig välkommen. Alla har vi varit nybörjare någon gång och ingen skall behöva vara rädd för att ställa frågor till de mer erfarna medlemmarna.

Vad är då radiostyrd bilport?

Radiostyrd Bilsport är bilsportgrenen att växa med, oavsett om man är sju eller sjuttiosju år. Bilarna är små skalenliga bilar med förare vid sidan av, ofta med fullstora bilar som förebild.

Radiostyrd Bilsport eller RB som man vanligtvis förkortar det till är en gren inom SBF som sysslar med radiostyrda bilar på bana eller Off-road. Man delar in RB i klasser beroende på bilarnas storlek i förhållande till bilar i naturlig storlek och på vilket sätt bilarna drivs fram.

I skala 1:8 körs det två klasser, 1:8 bana (Track) och 1:8 Off-Road. Bilarna i dessa två klasser drivs av förbränningsmotorer på 3,5 cc, vilka utvecklar cirka två hästkrafter. Med tanke på att bilarna inte väger mer än runt 2,5 kg innebär det ganska höga hastigheter på raksträckorna. Den största klassen är 1:5 som körs på bana med tvåtakts bensinmotorer på 23 cc och touringkarosser som gör att likheten med fullstora bilar är påfallande.
I skala 1:10 körs det tre klasser: 1:10 Off-road och 1:10 Touring och 1:10 IC. Bilarna i off-road och touring-klasserna drivs av elmotorer som i sin tur drivs av laddningsbara batterier. 1:10 off-road körs på grusbana.

1:10 IC körs liksom 1:10 Touring på asfaltsbana, men drivs av en bränslemotor på 2,5 cc. I skala 1:12 körs det bara en klass, 1:12 Track. Verksamheten i denna klass är uteslutande på vinterhalvåret eftersom man kör på en nålfiltsmatta inomhus. Bilarna i denna klass drivs, liksom i 1:10 Touring och Off-Road av elmotorer och batterier. 1:10 Touring körs också på vinterhalvåret inomhus och är en klass som vuxit tack vare OTC-cuper.

Vad som är viktigt inom Radiostyrd Bilsport är att den radiostyrda utrustningen är godkänd enligt PTS bestämmelser. Varje bil som deltar måste ha en egen frekvens, annars påverkar radiosändaren inte bara den egna bilen utan även medtävlares bilar.

Källa: sbf.se (”Vad är radiostyrd bilsport?”)